GPX-fil med bansträckning


Känner du för att reka hela eller delar av banan finns här aktuella gpx-spår för nedladdning.

GPX-FILER

OBS! Sista tre kilometerna på samtliga banor går längs en downhill-stig för cyklister. Den är endast tillåten att springa på tävlingsdagen. Välj permanent bansträckning övrig del av året.