Höjdprofil

Här hittar du höjdprofil över just din bana. Kolla in vilka uppförs- & utförsbackar som kommer som ett steg i dina förberedelser inför årets trailäventyr!

OBS! Sista tre kilometerna på samtliga banor går längs en downhill-stig för cyklister. Den är endast tillåten att springa på tävlingsdagen. Välj permanent bansträckning övrig del av året.