GPX-fil med bansträckning


Känner du för att reka hela eller delar av banan finns här aktuella gpx-spår för nedladdning.

GPX-FILER

OBS! Vandringslederna uppe på kalfjället är delvis steniga och kan vara hala.
Iaktta försiktighet vid dåligt väder!